HİZMETLERİMİZ & SEANSLARIMIZ

PROFESYONEL KOÇLUK

Hayalleriniz sizin için değerliyse ve ulaşmaya değer nitelikteyse doğru yerdesiniz..
Gelişen ve farklılaşan dünyada hayalleri olan ve hedef sahibi insanların en önemli donanımlardan biri profesyonelliktir.

Profesyonel olmak, düşünceden başlayan ve hayat tarzına götüren bir süreci tarif eder. Ki bu aynı zamanda kendine has ve farklı kuralları olan bir kulvarda rekabet etmek anlamına da gelir.

Koçluk, Kariyer ve Gelişim Akademisi olarak, klişe ifadelerden ve soyut yönlendirmelerden uzak duran kişiye özel, çözüm odaklı ve profesyonel yaklaşımla işimizi yapıyoruz.

PROFESYONEL KOÇLUK ve tamamlayıcı desteklerimiz ile, danışanlarımızın hayalleri, hedefleri ve beklentileri ile onlara ulaşabileceği yeteneklerinin/kaynaklarının/potansiyelinin keşfine yönelik yol arkadaşlığı yapıyoruz.

Unutmayın ki, yetenekler oyun kazandırır fakat şampiyon yapmaz. Şampiyon olmak için antrenöre yani koça ihtiyaç vardır.

ÖĞRENCİ KOÇLUĞU

Öğrenci koçluğu hizmeti almak isteyenlere..

Her birey eşsizdir, biri diğerinden ayrı özelliklere ve ayrı beyin yapısına sahiptir. Kimse akıl verilmesinden hoşlanmaz, herkesin aklı kendine güzeldir. Biz tavsiye veriyor, bilimsel metotlarla destekliyoruz. Kişinin kendi gerçeğini bulmasını sağlıyor, başarının ve mutluluğun sırlarını paylaşıyoruz.
Ders çalışamıyorum,
Çalışmayı sevmiyorum,
Sosyal medyadan kendimi alamıyorum,
Konsantrasyon, motivasyon konusunda zorlanıyorum vs.
Tek başına üstesinden gelmekte zorlandığınız konular varsa hedefiniz ve mutluluğunuza giden yolda birlikte yol arkadaşlığı yapalım. Sizi hedeflerinize taşıma konusunda en büyük destekçiniz olan muhteşem hafızanızla tanışmaya bekliyoruz.
Beyin fonksiyonlarınızla ilgili bir sağlık probleminiz yoksa dilediğiniz ve hayal ettiğiniz her şeyi başarmanın bir yolu olduğunu göreceksiniz.
Biz yıllardır yol arkadaşlarımızla akademik ve sosyal yaşamda başarının/mutluluğun tadına varıyoruz.

Öğrenci Koçumuz Songül Çakıcı tarafından; beyin ve öğrenme üzerine yapılan bilimsel araştırmalar incelenerek “Beyin Odaklı Öğrenme Stratejileri” geliştirilmiş ve öğrencilerin sosyal ve akademik hayatlarında kullanımını kolaylaştıracak şekilde koçluğun teknikleriyle birleştirilmiştir.

Eğitim Koçumuz Tuna Şahin tarafından geliştirilen, yanlış öğrenilenlere yönelik farkındalık oluşturarak doğru yöntemlerle değiştiren “Sıfırlama Tekniği” ile öğrencinin çalışma odasının uzaktan yönetilmesine yönelik mentorlük teknikleri de başarıyla uygulanmaktadır.
Ofisimize bekleriz, ön görüşmemiz ücretsizdir.

KARİYER KOÇLUĞU

“Sürdürülebilir Başarıya Atılan İlk Adım”

Kariyere ve dolayısıyla insan hayatına yön veren en önemli kararlardan biri üniversitede bölüm seçimidir. Kariyer hayatının ilk ve en önemli basamağı olan bölüm tercihi, kişinin neredeyse tüm hayatı boyunca yapacağı mesleği ile evlenmesi gibidir. Kariyer seçimi eş seçiminden daha önemli bir kırılma noktasıdır desek hata yapmış olmayız.
Kariyer, yapısı gereği dinamik bir değişim ve gelişimi zorunlu kılar. İnsanlar güçlü donanımlarla ve devasa bir potansiyelle dünyaya gelir. Ancak kullanılmayan tüm donanımlar ve potansiyel atıl kalmaya başlar ve zamanla unutulur. İşte, Yetkin Bir Kariyer Koçunun önemi buradadır.

Koçluk, Kariyer ve Gelişim Akademisi olarak;
Lise çağından başlayan; bölüm tercihi, meslek seçimi ve aktif iş hayatında kariyer basamaklarının tırmanılması aşamalarında her yaş grubuna yönelik olarak yapmış olduğumuz testler, analizler ve mülakatlarla danışanlarımızın kariyer özelliklerini tespit ederek hedefleriyle ve beklentileriyle buluşmasına katkı sağlamakta ve PROFESYONEL KARİYER KOÇLUĞU desteği vermekteyiz.

YAŞAM KOÇLUĞU

“Mutlu, huzurlu, kaliteli ve başarılı bir yaşama doğru..”

Kendi farkındalığını bulan, potansiyelini keşfeden ve yaşamına aktarabilen insanların ortak özelliği, hayatının yönetiminin kendi inisiyatifinde olmasıdır.

Soru şu; bu o kadar kolay mıdır?

Kolay değildir elbette. Zira toplumsal olarak yetişme koşulları ve çevre bunu zorlaştıran en önemli etkendir. Çoğu insan kendine ait olmayan dayatılmış değerlerle ve başkasına ait doğrularla yaşamına devam eder. Başkasına ait kıyafeti giymek gibidir kendine ait olmayan değerlerle ve doğrularla yaşamak.

YAŞAM KOÇLUĞU desteğimiz kapsamında yaptığımız testler, analizler, anketler ve gözlemlerle danışanlarımızın öncelikle kendi farkındalığının sağlatılması, potansiyelinin keşfedilmesi ve mutluluk, başarı, kalite, kariyer vb. hayata yön veren kavramların kendi gerçekleri ve doğrularının üzerinde yeniden inşa edilmesine katkı sağlamaktayız.

Bunlara ilaveten SCIO cihazı kullanılarak stres, depresyon, özgüven vb. duygu durumu ile mevcut ve potansiyel sağlık durumunu içeren duygu sağlığı ve beden sağlığı çözümlemesi ile NLP teknikleri ve Nefes terapisi de birleştirilerek BÜTÜNSEL bir YAŞAM KOÇLUĞU desteği sunmaktayız.

YÖNETİCİ KOÇLUĞU

Yönetim, sanatların en eskisi, bilimlerin ise en yenisidir. Yönetim kavramı, kişinin kendinden başlayıp, ailesi ve işiyle devam eden dinamik bir daimi bir süreci ifade eder. Yönetebilirlik ise günümüzün ebilitesi en gerekli şartlarından birisidir. “Kendini yönetebilen ailesini yönetebilir; bunları iyi yapabilen insan kuvvetle muhtemel diğer yönetim alanlarında da başarılı olur.” şeklinde genel bir kanaat vardır. Bu tamamen yanlış olmamakla birlikte mutlak bir doğru da değildir.

Arada kan bağına dayalı hukuk olan aile vb. küçük grupları yönetmekle, bilgiye, birikime ve yeteneğe dayalı iş hayatında ki insanları yönetmek arasında önemli farklar vardır. Zira, iş hayatında olanlar hem farklı kültür hem de farklı kişilik tiplerinden oluştuğu için standart kalıp çözümlerle onları yönetmek hem zor hem de risklidir.

Günümüz şartlarında iyi ve güçlü bir yönetici olmak; liderlik, koçluk, iletişim, imaj, montorlük gibi donanımlara sahip olmakla mümkün olabilmektedir.

Koçluk desteğimiz ve Yönetici Koçluğu eğitimlerimiz de toplumumuzun kültürel dokusuna ve yapısına uygun olarak hazırlanmakta ve toplumda ve günlük hayatta karşılığı ya da kullanım alanı olmayan hiç bir bilgi verilmemektedir.

SİYASETÇİ KOÇLUĞU

Siyasette aktif olarak bulunan ya da siyasete yönelik hedefleri olanlar için, doğru bir yol arkadaşı hem de iyi bir sırdaşız…

Siyasetçi Koçluğu Nedir?

Siyasi alanda güçlü hedefleri olan ve hedeflerine ulaşmak adına, kendi potansiyelini keşfederek ve kullanmaya başlayarak rakipleri/potansiyel rakipleri karşısında rekabet avantajı sağlamayı amaçlayan siyaset insanlarına, koçluk ilişkisi çerçevesinde profesyonel koçluk desteği ve ilişkili eğitimler, beceri geliştirecek uygulamalar ile danışmanlık ve mentorlük destekli sistematik bir süreçtir.

Siyasetçi Koçluğuna Neden İhtiyaç Vardır?

Dünyanın globalleşen yapısı ve buna paralel olarak her alanda yaşanan değişimler siyasette de kendini hissettirmektedir. Siyasetin, yüksek beklentisi olanları kamuoyunun algısını yönetmekle başarıya götüreceği aşikardır. İnsanların algısına yönelik iletişim araçlarının çeşitlenmesi, insanların beklentilerinin farklılaşması, tatmin seviyesinin yükselmesi ve toplumun vaadedilenden daha fazla beklentisinin olması vb. sebepler siyasetçileri de çağın mesleği olarak kabul edilen profesyonel koçluk desteği almaya sevketmektedir. Hatta, siyasi rakiplerinin farklı yöntemlerle rekabet etmesi gözönüne alındığında da bu tercihten ziyade zorunluluk olarak bile değerlendirilebilir.

KOÇLUK, KARİYER VE GELİŞİM AKADEMİSİ SİYASETÇİ KOÇLUĞU İÇERİĞİ

Profesyonel Koçluk Desteği
İmaj Koçluğu
Makyaj Koçluğu
Yaşam Koçluğu
Algı Yönetimi
İletişim Becerileri ve Beden Dili
Protokol ve Nezaket Kuralları
Diksiyon ve Ses Eğitimi
Liderlik Becerileri
Ekip Çalışması Yoluyla Sinerji Oluşturma
Motivasyon Konuşmaları
Kitle Psikolojisi ve Hipnotik Dil Kalıpları
Konuşma Metinlerinin Hazırlanması ve Redakte edilmesi
Profesyonel Koç, Mentor ve Motivator İsmail Polat’ın koordinatörlüğünde, alanında uzman kadromuzun hazırlamış olduğu ve başarı odaklı hale getirilen siyasetçi koçluğu hizmetimiz, her müşterimizin hedeflerine ve beklentilerine özel olarak yeniden içeriklendirilmekte ve hizmet verilmektedir.

Koçluk, Kariyer ve Gelişim Akademisi olarak prensiplerimiz gereği, seçim dönemlerinde mevcut müşterimizle aynı seçim bölgesinde birbirine rakip olan diğer müşterileri kabul etmemekteyiz.

İŞLETME KOÇLUĞU

Klasik danışmanlık hizmetlerinin kurumlara sağladığı faydanın da ötesine geçerek, içerisinde eğitim, danışmanlık, koçluk içeren işletme koçluğu modelini geliştirdik.

İçeriği, tarzı ve tasarımı ve yöntemleri ile tamamen şirketimize ait olan işletme koçluğu modelinde, müşterilerimize yol arkadaşlarımıza koçluk destekli danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

İşletme koçluğu modeli ile birikimimizin danışmanlık yoluyla işletmelere aktarılması; na ilaveten, yol arkadaşlarımızın potansiyelinin tespit edilmesi, bu potansiyellerin vereceğimiz koçluk/danışmanlık hizmetleri ile beraber işletmelere uygun orijinal ve farklı fikirler / çözümler üretilerek önemli bir katma değer oluşturulması temel alınmaktadır.

İşletmelerin / kurumların, ikinci kuşak CEO’larının ve üst ve orta kademe yönetici adaylarının, koçluk teknikleri ile destekli yöntemler kullanılarak kolektif liderlik becerilerinin geliştirilmesi ve yönetime hazır hale getirilmesi sağlanmaktadır.

Koçluk, Kariyer ve Gelişim Akademisi olarak hem standart, hem talebe göre oluşturulan, hem de ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenen ve kendi firmamızca tasarlanmış olan ve içerik olarak Dünyadaki dünyadaki yeni trendlerin Türk kültürüyle sentezlenmesi sonucunda oluşturulmuş farklı başlıklardaki eğitimlerimizle, yol arkadaşlarımızın da farklı olmasına/fark yaratmasına katkıda bulunmaktayız..

İMAJ KOÇLUĞU / DANIŞMANLIĞI

İmaj başkalarının zihninde ne ifade ettiğimizdir. İnsanlar bize verdiği değeri teraziye koyarken genellikle ilk imajımızla bizi tartarlar. Bu açıdan değerlendirildiğinde, imaj/ilk imaj, aslında başkalarının üzerindeki etki düzeyimizin en önemli belirleyicilerinden biridir.

Zira, insanlar sizi ilk kez gördüklerinde, sizinle ilgili yargı(lar)a varırlar ve sizinle alakalı düşüncelerini genellikle ilk yargılarının üzerine kurgularlar. İlk giyim tarzınız, makyajınız, saçınız, konuşmanız ve davranışlarınızın sizi yansıttığını düşünürler.

İşte sizin kişisel özellikleriniz hakkında yaptıkları olumlu ya da olumsuz değerlendirmelerdir imajınız. İnsanların zihninde bıraktığınız izlerdir.

Kıyafetlerimiz, parfümümüz, konuşmamız, çantamız, aksesuarlarımız, yemek kültürümüz..en önemlisi de bu kriterlerle oluşturduğumuz tarzımızın kişiliğimizle doğru kombin edilmesidir.

KURUMSAL İMAJ

Kurumsal imaj da en az kişisel imaj kadar önemlidir. Logo, web sitesi, çevreye duyarlılık, sosyal projeler, sponsorluklar, işletme kuralları.. vb.nin toplamıdır kurumsal imajın gücü.

Buna ilaveten, kurumsal ve kişisel imaj en önemli iletişim aracıdır. Kişisel ve kurumsal olarak verilmek istenilen her türlü mesajı imaj aracılığıyla tek kelime bile söylemeden karşımızdakine/kitlelere daha güçlü şekilde aktarılabilir. Doğru kurgulanmış, hedeflerle iyi kombin edilmiş ve kişiyi/kurumu yansıtan imaj, güçlü bir farkındalık yaratmamızı da sağlayacaktır.

Bu kapsamda Koçluk, Kariyer ve Gelişim Akademisi olarak, kişisel ve kurumsal analizleri yaparak sizi ya da işletmenizi en doğru ve güçlü yansıtacak şekilde imaj koçluğu ve imaj danışmanlığı hizmetini sunmaktayız.⁠⁠⁠⁠

Koçluk desteğimiz ve Yönetici Koçluğu eğitimlerimiz de toplumumuzun kültürel dokusuna ve yapısına uygun olarak hazırlanmakta ve toplumda ve günlük hayatta karşılığı ya da kullanım alanı olmayan hiç bir bilgi verilmemektedir.

ASTROLOJİ

ASTROLOJİ
Zamanın kalitesini ölçmek ve tespit etmek için gezegensel enerjileri okuyan ve gezegenlerin gerek fiziksel gerekse ruhsal etkilerini analiz etmek amacıyla insanlığa hizmet eden bir ilimdir.
Gezegensel etkiler insanın idrak, şuur ve algılama potansiyeliyle doğrudan alakalıdır. Zira herkes nasibi kadarını deneyimler.

Doğum Zamanının Sırrı Nelerdir?

 

 • Nasıl bir  kişiliğe  sahipsiniz ?
 • Yetenekleriniz nelerdir ?
 • İletişim ve  konuşma   biçiminiz  nasıl ?
 • Sevgiye bakış açınız  ve sevgiyi  algılama  şekliniz  nasıl  ?
 • Psikolojik ihtiyaçlarınız  nelerdir ?
 • Bilinçaltı programınızı biliyor musunuz?

 

Astrolojinin Katkıları

 • Doğum haritamız bize karakter ve kaderimizle ilgili somut bir kavrayış sağlar.
 • Yaşam haritamız kim olduğumuzu ve niçin var olduğumuzu anlamamızı sağlar.
 • Yetenek ve becerilerimizi tespit etme, güçlü yönlerimizi fark etme, zayıf ve kusurlu yönlerimizi bulup dönüştürmemizi sağlar.
 • Astroloji hayatımızı yönlendirmemizi ve düzenlememizi sağlar.
 • Akıllıca kullanıldığında kendini ve başkasını anlamaya ve doğru seçimler yapmaya yardım eder

 ASTROLOJİ  HANGİ  ALANLARDA  KULLANILIR

 • Kendini ve potansiyelini keşfetme
 • Aile bireylerini tanıma
 • İlişki analizi (Sinastri)
 • Ortaklık ve işbirlikleri
 • Sağlık astrolojisi
 • Soru astrolojisi
 • Seçim astrolojisi

THETA HEALING

THETAHEALING® Nedir?

ThetaHealing® Meditasyonla fiziksel, duygusal, sezgisel olarak şifa veren, bir teknik, spiritüel bir felsefe olup mucizelerin gerçekleştiği, bir çok tekniği ve öğretiyi içinde bulunduran harika bir tekniktir. Negatif inançlarınızı temizleyip ve yerine pozitif duyguların, hislerin yüklenmesiyle hayatınızı güzel yaşamak ve yaşam kalitesini arttırmak için zihninizi, bedeninizi ve ruhunuzu eğitme metodudur. Bu tekniği öğrenerek veya uygulayarak, siz de hayatınızın değişimini dönüşümünü gerçekleştirebilirsiniz.

ThetaHealing®’le theta bilinç durumunda (yani gözlerimizi kapattığımızda ki durum teta seviyesi durumudur), an’da negatif kayıtlarınızı, blokajlarınızı, size hizmet etmeyen inançlarınızı değiştirebilirsiniz.

Yaratıcı, bize bu bilgiyi koşulsuz olarak verdi. Bu bilgilerle sınırsız konuda çalışabiliriz. İnsan hayatını hızlı şekilde değiştirmeye ve dönüştürmeye yönelik teknikler içeren Theta Healing’de, inanç kalıpları değiştiğinde yaşam da değişip dönüşmektedir.

Neleri değiştirebiliriz ve çalışabiliriz. 

Bunlardan bazıları:

 • Stres
 • Hayattan zevk almak
 • Korkular
 • İlişkiler
 • Travma
 • Yalnızlık
 • Endişe
 • Kızgınlık
 • Öfke
 • Finansal Problemler
 • Kendine Güven
 • Duygusal Problemler
 • Sağlık Problemeri

Thetahealing Seminerlerinde Neler Yapıyoruz ve Neler Öğretiyoruz?

Size Herşeyin Yaratıcısı’na bağlanma yolu gösterilir ve bilincinizi uzağa taşıma yöntemi öğretilir. Öğrencilere DNA aktivasyonu, sezgisel beden taraması, gelecek okuması yapma, koşulsuz sevgi verme, şifa verme, enerji bağınızı kesme, iade etme gibi.

Ve kişilerin şu alanlarında çalışma yapıyoruz. Yaradan’ın gücü ile düşünce sistemlerini değiştirmeyi, anne karnı şifalanması, mekan temizliği, kırık kalbin onarılması, negatif inançların değiştirilmesi, yerine pozitif his yüklemelerinin yapılması ve daha bir çok hayatınızı olumlu yönde köklü değişiklikleri kendimize ve başkalarına uygulayabilmeyi öğrenilme gerçekleşiyor.

THETA HEALING (Teta Şifası)

Bilim adamları E.E.G (Elektroensefalografi) ile yapmış oldukları deneylerde mutluluk ve huzurun bu dalga boyunda deneyimlendiğini tespit etmişlerdir. Theta dalga boyunda iken kolayca bilinçaltına bağlantıya geçebiliriz. Aynı zamanda evrendeki temel yaşam enerjisi ile bağlantıda oluruz.

Thetahealing’le kişinin 4 düzeyinden inançlar çıkarılır. Çıkarılan inançların yerine pozitif hisler yüklenir. Bu teknikle kökten çözüme ulaşılır ve içinde diğer birçok teknik yer alır.

Bu 4 düzey şunlardan oluşur:

ÖZ İNANÇLAR, GENETİK DÜZEY, RUHSAL DÜZEY ve GEÇMİŞ DÜZEY İNANÇLAR olarak yer alır.

ÖZ İNANÇLAR; Bizim doğumumuzdan 6 yaşına kadar edinilen inançlardır.

GENETİK DÜZEY İNANÇLAR; Anne, baba ve bize atalardan gelen inançlardır.

RUHSAL DÜZEY İNANÇLAR; Bizim doğmadan önceki verdiğimiz sözler, yeminler, kararlardır. Ve duygusal boyutumuzdur.

GEÇMİŞ DÜZEY İNANÇLAR; Kollektif bilinçten aldığımız negatif inançlar ve yaşarken geçmişte yaşadığımız olaylardır.

Yaşamınızda birçok olayı tekrar tekrar yaşarsınız. Eğer bu negatif inançlar değiştirilmezlerse sizi mutsuz kılarlar ve yaşam enerjinizi azaltırlar.

Thetahealing’le bu detaylı olarak yapılan çalışmayla harika değişimler mümkündür.

ThetaHealing Tekniğinin kurucusu Vianna STIBAL’dır.

Theta Healing bir AŞKTIR.

Theta Healing bir TUTKUDUR.

Theta Healing koşulsuz SEVGİ ve ŞİFADIR.

Theta Healing’le her şey GÜZELDİR.

BİO ENERJİ TERAPİSİ

Yüksek Frekans Bioenerji Nedir?

Bioenerji tüm insanlarda bulunan ve uzakdoğuda ‘’Che’’ (Çi) yani yaşama enerjisi olarak bilinen enerjinin vücuda girmesine yardım eden ve çeşitli hastalıkları iyileştirmek ve vücut titreşimini arttırmak için kullanılan bir kozmik enerjidir. Alternatif tıp dalı olarak birçok ülkede tanınan ve özellikle hastanelerde uygulanan bir şifa tekniğidir.

Yaşam enerjisi vücudumuzda bulunan 7 ana çakra (enerji kapısı) sayesinde vücuda alınır. Dünyayla olan bağlantı, cinsellik, güç, sevgi, kendini ifade etme, sezgisel güçler ve yaradanla bağlantıyı sağlayan bu 7 ana çakra(enerji girdabı)daki tıkanıklıklar kendini fiziksel rahatsızlık olarak belli eder. Kendini ifade edemeyenlerin troid ve gırtlak sorunları yaşaması buna örnek verilebilir. Bioenerji ile çakralardaki tıkanıklıkların giderilmesi ile fiziksel rahatsızlıklarda gözle görülür iyileşme sağlanmaktadır.

Yüksek Frekans Bioenerji ise danışanın belli bölgede rahatsızlığı ile ilgili aktardıkları dışında seans sırasında vücudun tümüne etkiyerek bütünsel çalışır. Yani vücutta rahatsızlık hissedilen yerin dışında o organın çalışmasını engelleyen ve oraya bağlı diğer bölümlerin de iyileşmesini sağlar. Dolayısıyla vücut kendini daha çabuk toparlar.

Yüksek Frekans Bioenerji Seansları Neleri Değiştirir?

Baş ağrıları, migren, eklem ağrıları, kireçlenme, bel boyun fıtıkları, depresyon, panik atak, romatizmal rahatsızlıklar, sinüzit, farenjit, bronşit, ülser hatta kanser gibi rahatsızlıklarda iyileşmeye yardımcı olur. Bununla birlikte vücudumuzun ve her organın evrendeki her şey gibi bir titreşimi vardır. Rahatsızlık yaşadığımız organ kendi titreşiminde çalışmamaktadır. Özellikle kronik rahatsızlıklarda 3 gün üst üste uygulanan yüksek frekans bioenerji seanslarıyla çakralardaki tıkanıklıkların giderilmesi ve rahatsız olan organın titreşiminin eski haline getirilmesi ile vücudun iyileşmesi sağlanır. Vücudumuzun enerji titreşimini artırdığı için kendimizi daha enerjik ve mutlu hissederiz ve bu tür insanları hayatımıza çekmeye başlarız. Bizim titreşimize uymayan insanlar da kendiliğinden hayatınızdan sorunsuzca çıkar. Negatif hiç bir kimse ve olaylar bizi artık rahatsız etmez.

NOT:
Yukarıda belirtilen rahatsızlıklar için bioenerjist söz yada garanti veremez . Tıbbi tedavi ve kontrollerinizi takip etmek sizin sorumluluğunuzdadır.

AİLE DİZİMİ

Aile Dizimi, Alman terapist Bert Hellinger tarafından geliştirilmiş bir terapi ve özgürleşme tekniğidir. Bert Hellinger, bu yönteme “Familienaufstellung” adını vermiştir. Türkçeye ‘aile dizimi’ olarak çevrilmiştir. Aile dizimi, geçmiş nesillerin yaşadıkları travmaların, yaşadıkları acıların, adaletsin durumların, yaşadıkları haksızlıkların yeni nesillerde görülen olumsuz etkisini ortaya çıkarıp bu negatif etkilerden arınmayı sağlar. Aile dizimi ile insanların ilişkilerindeki tıkanmalar, sağlıkla ilgili sorunlar, bolluk- bereket eksiklikleri, çeşitli korkular, sürekli yaşanan şanssızlılar, yaşamınızda sorun olarak görülen ve nedeni farkedilemeyen durumlar ve bu gibi sorunlar çözülebilir.

Tüm yaşanan tecrübeler insanlığın DNA’sına kazınır. Yaşamda öğrendiğimiz her şey, beynimizde kaydedilirken, beyin hücrelerinde yeni sinaptik yapıların oluşabilmesi için mutlaka beyin nöronlarının hücre çekirdeğine ve nöron DNA’sına kaydedilmesi gerekir. Dolayısıyla geçmiş kuşakların yaşadığı travmalar, büyük göçler, yaşanan şiddet ve işkenceler bedeli ödenmemiş aile içi yaşanan cinayetler, intiharlar, aile içi hak yenmesi, eşit olmayan miras paylaşımı farkında olmasanız da yaşamınızı etkiler. Çoğu zaman da geçmişte yaşananları bilmediğimiz için farkında olamayız. Ancak yaşamımızda sürekli tekrar eden negatif durumlar, ilişkilerde, sağlıkta ve maddi anlamdaki tıkanıklıklar bizi çözüm arayışına sürüklediğinde Aile Dizimi en iyi çözümlerden biri olarak karşımıza çıkar.

Yaşamın içinde bazen olayların, durumların, duyguların farkında olamayız ya da nedenini anlayamayız. Aile Dizimi kişinin kendi yaşamını bir üçüncü kişi gibi dışarıdan izlemesini sağlar. Dolayısıyla kişinin yaşamında farketmediği ayrıntıları, sorunların nedenlerini farketmesini sağlar. Yaşamda çözümler, önce sorunu ve sorunu ortaya çıkaran nedeni farketmekle başlar.

Aile Dizimiyle, geçmişle, atalarınızla helalleşebilmeniz mümkündür. Daha doğrusu geçmişte yaşanmış ve şimdi sizi etkileyen negatif etkilerden arınmanız mümkündür. Bunun yanısıra yaşamınızdaki kişilerle de helalleşmeniz, affetmeniz ve dolayısıyla da özgürleşmeniz mümkündür. Helalleşmeden yaşanan boşanmalar çocukların yaşamlarını negatif yönde etkiler. Eğer böyle bir durumunuz varsa bu durumu aile dizimi ile çözebilirsiniz.

Aile Dizimi bir yardımcı ve tamamlayıcı tıp tekniğidir. Kişinin tıbbi tedevisine destek olarak faydalanılabilir. Özellikle de ailesel geçişli, kronik hastalıklarda etkili bir terapi tekniğidir. Geçmiş kuşaklarda da görülen bazı hastalıkların enerjisel blokajlarının çözümüne yardımcı olur. Biyonenerji, hipnoz gibi terapiler öncesinde hastalığa ait nedenin görülmesine yardımcı olarak diğer tamamlayıcı tıp tekniklerini destekler.

Aile Dizimi bir sistem alan çalışmasıdır. Dolayısıyla sadece aile içinde ya da yaşamda değil, birlikte çalışılan işlerde, ortaklıklarda hatta şirketlere de yapılabilir. Şirketlerde çalışan insanlar, kurucular,ortaklar hatta müşteriler birlikte, ortak enerji alanı oluştururlar. Bu birliktelik de bir aileye benzer. Şirketlerde de ailede olduğu gibi herkesin kendi yerini bilmesi ve aile içindeki gibi yerini kabul etmesi esastır. Bir düzen olmaması halinde şirket içinde devamlı bir huzursuzluk, bir gerginlik yaşanır. Oluşan bu gergin ve huzursuz ortam şirketin düzenini, organizasyonunu ve maddi akışını bozar. Şirket içi yapılan aile dizimi varsa eğer bu tarz bir negatif etkiyi çözer. Örneğin aynı şirkette, değişik zamanlarda sürekli iflas yaşanmış ise,yapılacak bir aile dizimi çalışmasıyla yeniden bereket enerjisinin akması sağlanabilir.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0